Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Podpisanie czeskojęzycznego układu partnerskiego

Gmina Turawa reprezentowana przez Wójta Waldemara Kampa podpisała czeskojęzyczną umowę partnerską z Gminą Dřevohostice. Uroczyste złożenie podpisów odbyło się tym razem w Dřevohosticach. Układ partnerski w języku polskim został podpisany w ubiegłym roku w Rzędowie.

W dniu podpisania układu partnerskiego odbył się coroczny międzynarodowy przegląd orkiestr dętych. Rozpoczął się on od przemarszu uczestniczących orkiestr oraz odegraniem hymnów : polskiego, słowackiego i czeskiego. W przeglądzie tym udział wzięła Orkiestra Dęta OSP Węgry, której występ nagrodzono wielkimi brawami. Był to jej drugi występ u naszych przyjaciół.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.