Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Podpisanie umowy partnerskiej

Ceremonia złożenia podpisów z udziałem Wójta Waldemara Kampa, Starosty Stanislava Skýpala, radnych Gminy Turawa, panem Jerzym Farysem –redaktorem naczelnym kwartalnika „FALA” oraz przedstawicielami Gminy Dřevohostice odbyła się 9 sierpnia 2009r. w restauracji „Złoty Kłos” w Rzędowie.

Po uroczystym podpisaniu polskojęzycznej umowy partnerskiej i wręczeniu pamiątkowych upominków Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa zaprosił wszystkich przedstawicieli na uroczysty obiad.

Wersja umowy partnerskiej w języku czeskim zostanie podpisana w przyszłym roku w Dřevohosticach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim są i skąd pochodzą nasi nowi zagraniczni partnerzy?

Gmina Dřevohostice położona jest w powiecie Prerov w kraju ołomunieckim. Zajmuje powierzchnię 8,48 km2 oraz liczy 1577 mieszkańców. Gmina ta znajduje się na terenie etnograficznie zwanym Záhoři, charakteryzującym się swoimi własnymi obyczajami, strojami, kuchnią i rzemiosłem. Okolice Dřevohostic znane są też ze swojej interesującej przyrody z wieloma gatunkami starych drzew, a zwłaszcza kasztanowcami. Pierwsza pisemna wzmianka o Dřevohosticach pochodzi z 1326 roku.

 

Jakie były początki kontaktów?

Początek kontaktów z czeską gminą Dřevohostice datuje się na czerwiec roku 2006, kiedy to podczas podróży studyjnej do Kraju Ołomunieckiego zrodził się pomysł trwalszej współpracy w szczególności w obszarze wymiany kulturalnej, społecznej i strażackiej. Z taką propozycją zwrócił się Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa do władz Dřevohostic. Jej konkretyzacją była pierwsza wizyta gości z Czech, która miała miejsce 27 lutego 2007 r. W skład delegacji wchodzili: Stanislav Skypala – starosta Gminy, Petr Dostal – wicestarosta oraz ksiądz proboszcz z parafii Dřevohostice. Podczas wizyty goście poznali część z najciekawszych miejsc Gminy Turawa: Jeziora Turawskie, zabytkowe kościoły drewniane w Zakrzowie Turawskim i Bierdzanach, remizę strażacką w Węgrach. Starosta Stanislav Skýpala złożył na ręce Wójta Gminy, Waldemara Kampy wstępne zaproszenie dla Orkiestry Strażackiej z Węgier na Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych w Dřevohosticach w dniach 28 – 29 lipca 2007 roku.

Orkiestra z tego zaproszenia skorzystała i wzięła wraz z 8 orkiestrami z Czech i Słowacji udział w 14 corocznym spotkaniu orkiestr dętych. Odbyły się również oficjalne rozmowy ze Starostą Dřevohostic oraz przedstawicielami szkół i strażaków na temat dalszej współpracy, pozyskiwania środków unijnych na wspólne projekty oraz podpisania w niedalekiej przyszłości umowy partnerskiej.

W dniach 28-29 czerwca 2008 r. Wójt Gminy Turawa – Waldemar Kampa wspólnie z delegacją, na zaproszenie Gminy Dřevohostice uczestniczył w uroczystościach związanych z przywróceniem praw miasteczka tej miejscowości. Podczas tych uroczystości w pierwszym dniu Wójt Gminy uczestniczył w Zawodach Strażackich organizowanych w Dřevohosticach, podczas których zaprosił zwycięską drużynę, a była nią drużyna z Dřevohostic, do uczestnictwa w sportowej rywalizacji ze zwycięzcą naszych Gminnych Zawodów. W drugim dniu podczas oficjalnych uroczystości złożył gratulacje z okazji przywrócenia praw miasteczka oraz wręczył pamiątkowy upominek w imieniu Gminy Turawa i jej mieszkańców.

 

Dlaczego został zawarty układ partnerski?

Zawarcie umowy o współpracy partnerskiej jest podstawą do rozwoju wzajemnych kontaktów na różnych płaszczyznach. Turawa dotychczas nie posiadała miasta partnerskiego w Republice Czeskiej, która jest krajem sąsiadującym z Polską o podobnych wartościach kulturowych i historycznych.

Nawiązana współpraca partnerska pomiędzy Gminą Turawa, a czeską Gminą Dřevohostice stworzy podstawy do rozwoju wzajemnych kontaktów gospodarczych i społecznych. Ponadto umożliwi poznanie historii, kultury, tradycji i obyczajów obu społeczności. Jednocześnie przyczyni się do szerzenia idei europejskich i wzajemnej tolerancji, a także stworzy podstawy do ewentualnego pozyskiwania środków pomocowych z funduszy unijnych na organizację wspólnych przedsięwzięć.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.