Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obchody X lecia partnerstwa gmin Turawa - Wetter

„10 – lecie partnerstwa Turawa – Wetter”

„10-Jähriegen Jubiläums der Partnerschaft von Turawa und Wetter”

 

W dniach 10-11 maja 2008r. w Turawie odbyły się uroczystości obchodów „10 – lecia partnerstwa Turawa – Wetter”.
Na zaproszenie Wójta Gminy Turawa – Waldemara Kampy w obchodach uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich z Niemiec:
- Burmistrz Gminy Wetter - Frank Hasenberg wraz z delegacją,
- Burmistrz Sallfelder Höhe - Wolfgang Peter,
oraz Starosta Dřevohostic - Stanislav Skýpala, wraz z delegacją, z którym to planuje się podpisanie umowy partnerskiej w następnym roku.

Niestety nie mogły uczestniczyć w obchodach pozostali zaproszeni goście:
- Werner i Rosi Laberenz,
- Imtraut i Egbert Elstner,
- Bernadette Korbel,
- Hans Karowski.

W dniu 10 maja 2008r. po wspólnym śniadaniu zaproszeni goście uczestniczyli w wyjeździe do Opola, gdzie Wójt Gminy oprowadził gości i pokazał najważniejsze zabytki i miejsca związane z historią Opola oraz opowiadał o walce o utrzymanie Województwa Opolskiego. Następnie goście mieli również możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną jaka była oferowana w ramach VII Międzynarodowych Targów Turystyki „W STRONĘ SŁOŃCA”. Następnie wszyscy udali się do Urzędu Gminy w Turawie, gdzie mieli możliwość pooglądać zdjęcia wykonane z związku z 5 - leciem partnerstwa „Bilder von gestern und heute – Obraz wczorajszy i dzisiejszy” pokazujące widoki z Węgier i Wengern. W godzinach popołudniowych zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystościach Dnia Strażaka w Węgrach. Uroczystość tą zaszczycił swoją osobą Wicekonsul Niemiec w Opolu - Ludwig Neudorfer, który również brał udział w głównych uroczystościach 11.05.2008r. W ramach uroczystości odbyła się uroczysta Msza Św. i przemarsz strażaków, a następnie wspólna zabawa.

W dniu 11 maja 2008r. odbył się uroczysty obiad, połączony z podziękowaniami osobom zasłużonym dla partnerstwa. W obiedzie tym uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich oraz Radni Gminy Turawa, sołtysi, jak również mieszkańcy Gminy, którzy przyczynili się swoją pracą i zaangażowaniem do rozwoju tegoż partnerstwa.

Wójt Gminy wręczył pamiątkowe statuetki następującym osobom:
- Burmistrzowi Gminy Wetter - Frankowi Hasenberg,
- Walterowi Knipscheer,
- Straży Pożarnej Wetter,
- byłemu Wójtowi Gminy Turawa – Walterowi Świerc,
- Johanie Lemke – Prediger,
- zmarłemu Pawłowi Orlik, którą odebrała w imieniu ojca Barbara Koniecko,
- Krystianowi Sochor,
- Sołtysowi Węgier – Jerzemu Dziuba,
- Wicekonsulowi Niemiec w Opolu - Ludwigowi Neudorfer,
- Burmistrzowi Sallfelder Höhe - Wolfgangowi Peter,
- Staroscie Dřevohostic - Stanislav Skýpala,.

Ponadto w najbliższym czasie statuetki zostaną wręczone osobiście przez Wójta Gminy Turawa osobom, które nie mogły uczestniczyć w uroczystościach:
- Wernerowi Laberenz,
- Bernadecie Korbel,
- Hansowi Karowski,
- Państwu Elstner,
- Lidi Tenderze.

Uroczystość tą uświetniły występy lokalnych zespołów Sonnenkinnder i Sternantaler z Kotorza Małego oraz Jaźwinki z Bierdzan.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.