Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wizyta gości z Czech

W dniu 27 lutego 2007 roku Gminę odwiedziło trzech gości z Republiki Czeskiej, z Kraju Ołomunieckiego. Reprezentowali oni Gminę Dřevohostice (Obec Dřevohostice) w osobach: Stanislav Skýpala - Starosta Gminy (starosta obce), Petr Dostál – Wicestarosta (místostarosta obce) oraz ksiądz proboszcz z parafii Dřevohostice (pochodzący spod Grodkowa). Podczas wizyty goście poznali część z najciekawszych miejsc Gminy Turawa: Jeziora Turawskie, zabytkowe kościoły drewniane w Zakrzowie Turawskim i Bierdzanach, remizę strażacką w Węgrach.

Starosta Stanislav Skýpala złożył na ręce Wójta Gminy, Waldemara Kampy wstępne zaproszenie dla Orkiestry Strażackiej z Węgier na Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych w Dřevohosticach w dniach 28 – 29 lipca 2007 roku.

Z Gminą Dřevohostice współpracujemy od czerwca 2006 roku, kiedy to podczas podróży studyjnej do Kraju Ołomunieckiego zrodził się pomysł trwalszej współpracy. Już w czerwcu ubiegłego roku, po powrocie z wyjazdu studyjnego, Gmina Turawa wystąpiła do władz Dřevohostic z propozycją współpracy między naszymi gminami, w szczególności w obszarze wymiany kulturalnej, sportowej, strażackiej.

Tomasz Golec

 

Wizyta Czechów 007.jpeg
Wizyta Czechów 011.jpeg
Wizyta Czechów 015.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.