Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Delegacja z Wetter

W dniach od 5 - 7 listopada przebywała na terenie gminy delegacja z partnerskiego miasta Wetter - Wengern. Członkowie delegacji podzieleni byli na dwie grupy zainteresowań tj. na grupę turystyczną oraz grupę zainteresowaną nawiazaniem kontaktów biznesowych. Program pobytu został więc opracowany dla każdej z grup osobno, w połączeniu z momentami kiedy program wizyty był dla wszystkich wspólny. Miejscem zakwaterowania był Ośrodek Wypoczynkowy "Mała Panew" skąd goście wyruszali miedzy innymi do: zespołu pałacowo-zamkowego w Mosznej, zabytkowego kościoła drewnianego w Bierdzanach, Wiejskiej Izby Regionalnej w Ligocie Turawskiej .Odwiedzono również dzieci w Domu Dziecka w Turawie, Publicznym Przedszkolu i Szkole Stowarzyszeniowej w Węgrach. Grupa zainteresowana kontaktami gospodarczymi złożyła wizytę w: Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu, Zakładach Stolarskich Dudek & Dudek w Kotorzu Małym oraz Pana Halupczoka w Węgrach, w Zakładzie Pana Michała Sybonia w Turawie i w Warsztacie Samochodowym Pana Nowaka w Bierdzanach. Wrażeniami z każdego dnia pobytu dzielono się podczas wspólnych kolacji zorganizowanych przez mieszkańców Węgier w sali remizy strażackiej, oraz w nowootwartej restauracji "Bastion" w Bierdzanach. Łącznie grupa liczyła 20 osób z czego pobyt 6 osób pokrywał budżet gminy, natomiast pozostałe koszty pokrywali grupy partnerskiej i sponsorzy.  

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.