Drugi partner zagraniczny Gminy Turawa – Saalfelder – Höhe

W dniach 20 – 23 maja 2005 roku delegacja Gminy Turawa (Wójt Gminy, radni, sołtysi, przedstawiciel duchowieństwa, mniejszości niemieckiej, pracownicy Urzędu Gminy) przebywała w ramach rewizyty w Saalfelder – Höhe w Turyngii w Niemczech. Wizyta miała na celu przypieczętowanie partnerstwa obu gmin poprzez podpisanie niemieckojęzycznej wersji umowy partnerskiej (polskojęzyczna wersja została podpisana w dniu 18 września 2004 roku podczas gminnych uroczystości dożynkowych w Ligocie Turawskiej).
Podpisanie układu partnerskiego (Partnerschaftsvertrag) nastąpiło podczas festynu wiosennego w jednej z miejscowości Gminy Saalfelder – Höhe w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców.
Poza samym aktem podpisania partnerstwa przedstawiciele Gminy Turawa zapoznawali się z projektami mającymi na celu rozwój obszarów wiejskich sfinansowanymi przez Unię Europejską (między innymi w ramach programu „Odnowa wsi”) oraz przez Gminę Saalfelder – Höhe, z zasadami funkcjonowania i organizacji gminy partnerskiej, z dużym (ok. 130 pracowników) przedsiębiorstwem rolnym wykorzystującym odchody zwierzęce do produkcji biogazu.
Spotkanie przedstawicieli obu gmin przebiegało pod hasłem „Problemy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w zjednoczonej Europie” i zostało sfinansowane z budżetu Gminy Saalfelder – Höhe oraz programu Unii Europejskiej „Miasta i gminy bliźniacze” (Town Twinning), o czym na każdym kroku informowała specjalnie przygotowana przenośna tablica (zdjęcie tablicy poniżej).
Dodajmy, że Gmina Saalfelder – Höhe w Turyngii jest drugą gminą partnerską Gminy Turawa. Pierwsze partnerstwo Gmina Turawa zawarła z Miastem Wetter w Północnej Nadrenii Westfalii w Niemczech.

clip_image002.jpeg
Fot. 1: Przedstawiciele Gminy Turawa z Burmistrzem Wolfgangiem Peterem (w jasnej marynarce)

 

delegacja 068.jpeg
Fot. 2: Przenośna tablica informująca, że: Spotkanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej i Gminy Saalfelder – Höhe

 

delegacja 122.jpeg
Fot. 3: Od lewej: Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa oraz Burmistrz Gminy Saalfelder – Höhe Wolfgang Peter podczas uroczystości podpisania niemieckojęzycznej wersji umowy partnerskiej

 

umowa partnerska.jpeg
Fot.4: Niemiecko języczna wersja dokumentu o partnerstwie gmin.

Tomasz Golec
Kierownik Referatu
Urząd Gminy Turawa


Data publikacji:
 31-05-2005 13:56


Data modyfikacji:
 18-02-2015 13:30
Przewiń do góry