Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Partnerstwo gmin

Nawiązane w połowie lat dziewięćdziesiątych kontakty z dwoma gminami niemieckimi zaowocowały zawarciem partnerstwa. W roku 1995 nawiązała się współpraca z miastem Wetter w Nadrenii - Westfalii, z którym trzy lata później podpisana została umowa partnerska. Ceremonia złożenia podpisów z udziałem Wójta Waltera Świerca oraz Burmistrza Wernera Laberenza odbyła się w Osowcu 13. marca 1998 roku.

skanuj3.jpeg

18. września 2004 roku zawarty został kolejny układ partnerski z położoną w byłych Niemczech Wschodnich gminą Saalfelder Höhe. Początki tego partnerstwa sięgają roku 1997, kiedy to dzieci z miejscowości Węgry wypoczywały w tamtejszym ośrodku Kinder- und Jugenderholung Ditrrichshütte. Gmina Saalfelder Höhe wchodzi w skład powiatu Saalfeld-Rudolstadt, który jest partnerem Powiatu Opolskiego. Polskojęzyczną umowę o partnerstwie podpisali w Ligocie Turawskiej Wójt Waldemar Kampa oraz Burmistrz Wolfgang Peter. Wiosną 2005 roku nastąpiło podpisanie niemieckojęzycznej wersji tego dokumentu.

Umowę partnerską podpisuje Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa
Dokument partnerstwa podpisuje Burmistrz Wolfgang Peter 
Gratulacje za podpisanie partnerstwa sklada Przew. Rady Gminy Artur Gallus
Partnerski uścisk po podpisaniu umowy.
umowa partnerska.jpeg
umowa partnerska.jpeg

W ramach partnerstwa krajowego Gmina Turawa zrzeszona jest w Związku Międzygminnym "Trias Opolski" oraz w Związku Gmin "Dolna Mała Panew".

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.