Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kultura i sport

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie.jpeg Gminna Bibliotek Publiczna w Turawie dysponuje ponad 40 tysiącami woluminów oraz prenumeruje 21 tytułów czasopism. W Zawadzie (ul. Oleska 29, tel. 77 42 12 801, Węgrach (ul. Opolska 31) i Ligocie Turawskiej (ul. Główna 4) działają filie biblioteczne. Działalność kulturalną prowadzą także i w pewnym sensie ją uzupełniają oraz wzbogacają, ochotnicze straże pożarne i ludowe zespoły sportowe, organizując zabawy i dyskoteki. W roku 2004 Gminna Biblioteka Publiczna skorzystała z rządowego programu "Ikonka" i została wyposażona w stałe łącze internetowe. Natomiast w 2008r. w ramach programu „Ikonka cd” pozyskano dalsze komputery do filii bibliotecznej w Ligocie Turawskiej. Do filii w Zawadzie zakupiono jeden zestaw komputerowy celem udostępnienia go czytelnikom. Od tego momentu każdy mieszkaniec gminy ma możliwość bezpłatnego połączenia się z Internetem.
W okresie od maja do sierpnia pracownicy GBP w Turawie prowadzą Punkt Informacji Turystycznej, który otrzymał Certyfikat ważny do 2014 roku.
W ramach zadań kulturalno-oświatowych prowadzone są lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej, na których omawiane są tematy tj., co to jest biblioteka, jaką rolę pełni w środowisku; katalogi: rodzaje, zasady tworzenia i posługiwania; opisy bibliograficzne. Ponadto na bieżąco organizowane są wystawki okolicznościowe z okazji świąt państwowych, rocznic literackich lub okazjonalnych. Organizowane są również spotkania autorskie dla młodzieży szkolnej oraz kiermasze taniej książki.

Fala.jpeg W 1990r. zostało powołane do życia czasopismo - kwartalnik „Fala”, który pełni funkcję informacyjną, kulturotwórczą, edukacyjną, poradniczą i komunikacyjną z organem gminy. Na jego łamach ukazują się najważniejsze wiadomości informacyjne z Urzędu Gminy, ale również ze szkół, przedszkoli czy poszczególnych wsi, które w ten sposób chcą poinformować społeczeństwo o wydarzeniach, które się u nich odbywają. Szata graficzna w przeciągu tych minionych 20-stu lat ewoluowała a treść zawartych w nim artykułów nadal spełnia oczekiwania społeczne.

Zostały również wydane dwa albumy, pokazujące historię i teraźniejszość gminy. Z okazji 200-lecia sołectwa Turawa została wydana publikacja pn. „Historia Turawy –najważniejsze dzieje wsi i jej mieszkańców” autorstwa pana Alfreda Kupki. W ostatnim czasie została również wydana książka pana Jerzego Farysa Pt. „Historia Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej”.

Z powodu likwidacji Domu Kultury w Osowcu działalność kulturalna na terenie gminy prowadzona jest w świetlicach wiejskich oraz w szkołach. Zespół Pieśni i Tańca Osowiec.jpeg
Brak zlokalizowanego, głównego ośrodka kultury powoduje, że inicjatywy kulturalne w znacznej mierze organizowane i wspierane są przez lokalne środowisko.
Obecnie na naszym terenie działają świetlice wiejskie w miejscowościach: Osowiec, Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Węgry, Bierdzany, Kotórz Wielki oraz świetlice kół DFK w Kotorzu Małym i Rzędowie, które w różnym stopniu wykorzystywane są do organizacji imprez kulturalnych. W świetlicach tych, regularnie prowadzą zajęcia instruktorzy amatorskich zespołów artystycznych, jak: „Jaźwinki” w Bierdzanach, Jaźwinki.jpeg Zespół Pieśni i Tańca „Osowiec” w Osowcu, chór „Wengern Echo” przy DFK w Węgrach, zespół młodzieżowy „Sternentaler” i zespół dziecięcy „Sonnenkinder” przy DFK w Kotorzu Małym, zespół śpiewaczy seniorów „Heimatglocken” przy DFK Kotórz Mały, chór parafialny przy parafii w Kotorzu Wielkim, orkiestra dęta przy OSP Węgry. Z wyżej wymienionych zespołów w pełni finansowane są „Osowiec” i „Jaźwinki” z Bierdzan, natomiast orkiestra dęta przy OSP Węgry i zespół przy DFK w Kotorzu Małym mają opłacanych instruktorów. Pozostałe zespoły wspierane są finansowo przy zakupie strojów, wyjazdów na przeglądy oraz zakupie drobnego sprzętu muzycznego.

Wiejska Izba Regionalna.jpeg W dniu 18 maja 2004 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Wiejskiej Izby Regionalnej w Ligocie Turawskiej. Izba powstała dzięki oddolnej inicjatywie mieszkańców sołectwa. Miejsce to spełnia rolę miejscowego muzeum, w którym przechowywane i wystawione do oglądania są m.in. korony żniwne, pamiątki osiedla „Siedlung”, kronika wsi, promocja sołectwa, narzędzia pracy, mieszkańcy wsi na fotografii, stroje ludowe, rękodzielnictwo, czyli to, co udało się ocalić od zapomnienia. Decyzją Wójta Gminy Turawa Wiejska Izba Regionalna został przeniesiona do wolnego lokalu po UPT mieszczącego się w budynku OSP. Została ona ujęta w programie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku, na potrzeby, którego została opracowana informacja dotycząca znajdującej się na trasie „Morawsko – polskiej ścieżki tradycji i poznania”.

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych na terenie gminy można zaliczyć:
• Dożynki Gminne we wrześniu
• Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych we wrześniu
• Lokalne festyny rekreacyjne w Zawadzie, Turawie, Kotorzu Małym w miesiącach letnich
• Konkurs kroszonkarski

Piłka Nożna.jpeg Najbardziej popularną dyscypliną sportową na naszym terenie jest piłka nożna, której działalność koordynuje i wspiera Gminne Zrzeszenie LZS. W skład Zarządu Zrzeszenia wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów, wybierani na 4-letnią kadencję.
Do zadań Gminnego Zrzeszenia LZS należy:
• podział przyznanych środków z budżetu gminy na poszczególne kluby
• wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych
• ustalanie zakresu modernizacji i remontu istniejących obiektów sportowych
• ubezpieczenie zawodników grających w klubach
• ustalanie planu organizacji piłkarskich imprez sportowych
• reprezentowanie Gminnego Zrzeszenia w działaniach struktur wojewódzkich LZS

Na 11 miejscowości wchodzących w skład Gminy Turawa w 7 działają kluby sportowe i są to:
• LKS Kotórz Mały
• LZS „Stal” Osowiec
• LZS Ligota Turawska
• LZS Zawada
• LZS Turawa
• LKS „Sokół” Bierdzany
• LZS „Strażak” Węgry
Inną ciekawą dyscypliną sportową, która zaistniała na naszym terenie, jest tenis ziemny. W miejscowości Zawada zbudowane zostało Centrum Tenisowe w skład, którego wchodzi:
6 kotów zewnętrznych, 3 korty kryte i dobrze wyposażona siłownia. Zainteresowani mogą codziennie w godzinach od 8 do 23 dodatkowo jeszcze uprawiać:
• badmintona /mini tenisa/ na trzech kortach
• squash na dwóch profesjonalnych kortach
Korty tenisowe w Zawadzie.jpeg

Oprócz dotowania działalności klubów piłkarskich, urząd gminy organizuje i współfinansuje corocznie takie imprezy sportowe jak:
• Turawskie Biegi Przełajowe
• Turniej piłkarski o „Puchar Wójta Gminy Turawa w Piłce Nożnej seniorów”
• Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Turawa
• Regaty o Puchar Wójta Gminy Turawa
• Turniej tenisa stołowego o „Mistrzostwo Gminy Turawa”
• Festyny rekreacyjno-sportowe.

  Regaty.jpeg Zawody wędkarskie.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.