Mapa Gminy Turawa.png

Gmina Turawa położona jest w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego i w swojej większej części leży na płaskich terenach Równiny Opolskiej, stanowiącej cześć Niziny Śląskiej, a jedynie południowo-zachodni kraniec z gruntami należącymi do Zawady leży w dolinie Odry. Gmina stanowiąca cześć powiatu opolskiego zajmuje 171 km2 powierzchni, liczy 11 wsi, które łącznie zamieszkuje ok. 9,5 tys. mieszkańców.

Najwyższe wzniesienie (222 m n.p.m.) znajduje sie w Zakrzowie Turawskim - najdalej na wschód wysuniętej wsi, natomiast jej najniższy punkt (157 m n.p.m.) - zgodnie z obniżaniem sie terenu w kierunku południowo-zachodnim znajduje sie w Zawadzie, leżącej w dolinie Odry. Przepływająca przez gminę rzeka Mała Panew - prawy dopływ Odry - wyrzeźbiła dolinę nadając obszarowi dość charakterystyczny układ fizjograficzny.

Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy należące do Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich.

W latach trzydziestych XX wieku wskutek działalności człowieka tereny leśne regionu turawskiego wzbogacono o wybudowane zbiorniki wodne. W dolnym brzegu Malej Panwi wybudowano zaporę o wysokości 13 m i sztuczny zbiornik wodny o pojemności 108 mln m3. W ten oto sposób powstało Jezioro Duże. Jednak do jego budowy, obok innego budulca użyto miejscowe surowce tj. ił i żwir. Powstałe w ten sposób wyrobiska utworzyły kolejne zbiorniki: Jezioro Średnie, Jezioro Male i Jezioro Srebrne, z którym od zachodu sąsiadują mniejsze stawy zwane Kaczymi Dolami, służące obecnie wędkarzom, podobnie jak niewielkie jeziorko Tonloch w samej Turawie. Ta obfitość wód powoduje, że zajmują one przeszło 12% powierzchni gminy, a Turawa i jej okoliczne wsie stały sie rejonem turystyczno-wypoczynkowym.

 

Miejscowości wchodzące w skład Gminy Turawa to:

- Bierdzany (Bierdzan)

- Kadłub Turawski (Kadlub Turawa)

- Kotórz Mały (Klein Kottorz)

- Kotórz Wielki (Groß Kottorz)

- Ligota Turawska (Ellguth Turawa)

- Osowiec (Königshuld) z przysiółkiem Trzęsina (Trzenschin)

- Rzędów (Friedrichsfelde)

- Turawa (Turawa) z przysiółkiem Marszałki

- Węgry (Wengern)

- Zakrzów Turawski (Sacrau Turawa)

- Zawada (Sowade) oraz Osiedle Zawada.


 


Data publikacji:
 06-03-2006 11:31


Data modyfikacji:
 26-09-2022 09:52
Przewiń do góry