Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oświata

W gminie funkcjonuje 6 szkół podstawowych: w Węgrach, Bierdzanach, Zawadzie, Osowcu, Kadłubie Turawskim i Ligocie Turawskiej. Jedno gimnazjum zorganizowano w Turawie. Największa liczba Budynek gimnazjum uczniów -239 uczęszcza do szkoły w Osowcu, do obwodu której należą sołectwa Rzędów i Turawa. W pozostałych szkołach liczba uczniów jest zbliżona (i bardzo niewielka) i waha się od 76 w Zawadzie do 93 w Węgrach. W Ligocie Turawskiej w klasach IV-VI uczą się dzieci z całego obwodu.Średnia  we wszystkich szkołach podstawowych gminy- 15 uczniów na oddział.W gimnazjum uczy się 360 uczniów w 14 oddziałach (26 uczniów na oddział).Szkoły podstawowe i gimnazjum są dotknięte ciągłym spadkiem liczby uczniów. Roczniki kończące szkoły podstawowe liczą obecnie ok. 130 dzieci. Liczba urodzeń  w gminie w latach 1996-2000 przedstawia się następująco: 1996-88, 1997-86, 1998-75, 1999-78, 2000-78, 2001-93, 2002-80. Żadna szkoła w gminie (nawet gimnazjum) nie dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.