W gminie funkcjonuje 6 szkół podstawowych: w Węgrach, Bierdzanach, Zawadzie, Osowcu, Kadłubie Turawskim i Ligocie Turawskiej. Jedno gimnazjum zorganizowano w Turawie. Największa liczbaBudynek gimnazjum uczniów -239 uczęszcza do szkoły w Osowcu, do obwodu której należą sołectwa Rzędów i Turawa. W pozostałych szkołach liczba uczniów jest zbliżona (i bardzo niewielka) i waha się od 76 w Zawadzie do 93 w Węgrach. W Ligocie Turawskiej w klasach IV-VI uczą się dzieci z całego obwodu.Średnia  we wszystkich szkołach podstawowych gminy- 15 uczniów na oddział.W gimnazjum uczy się 360 uczniów w 14 oddziałach (26 uczniów na oddział).Szkoły podstawowe i gimnazjum są dotknięte ciągłym spadkiem liczby uczniów. Roczniki kończące szkoły podstawowe liczą obecnie ok. 130 dzieci. Liczba urodzeń  w gminie w latach 1996-2000 przedstawia się następująco: 1996-88, 1997-86, 1998-75, 1999-78, 2000-78, 2001-93, 2002-80. Żadna szkoła w gminie (nawet gimnazjum) nie dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 19-11-2004 12:27

Przewiń do góry