Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Jednostki Organizacyjne Gminy

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (GZEAS)

Dyrektor - mgr Jerzy Musielak, pok. 22

Gł. Księgowy - Joanna Szymańska, pok. 23

Specjalista d.s. księgowych - Katarzyna Szypot, pok. 23

Specjalista d.s. księgowych -Joanna Janota, pok. 23

St. Specjalista d.s. kadr i spraw socjalnych - Gizela Czyrnia, pok. 21

Adres
Turawa, ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax. 77 42 12 073
e-mail:


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Kierownik Ośrodka - Małgorzata Czerwińska, pok. 12
 

Pracownik Socjalny - Anna Mathes, pok. 13

Pracownik Socjalny - Magdalena Oleksyn, pok. 13

Pracownik Socjalny - Żaneta Jakubiec, pok. 13

Asystent rodziny - Joanna Nałęcz, pok. 13
 

Gł. Księgowy - Jolanta Chwalczyk, pok. 14

Referent d.s. świadczeń - Beata Wicher, pok. 14

Referent d.s. świadczeń rodzinnych – Teresa Musielak, pok. 14


Opiekun osób starszych (usługi opiekuńcze) – Gabriela Panicz
 

Adres
Turawa, ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109

tel. bezpośredni: 77 42 12 229

fax. 77 42 12 073
e-mail:

www.turawa.naszops.pl

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.