Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki Organizacyjne Gminy

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (GZEAS)

Dyrektor - mgr Jerzy Musielak, pok. 22

Gł. Księgowy - Joanna Szymańska, pok. 23

Specjalista d.s. księgowych - Katarzyna Szypot, pok. 23

Specjalista d.s. księgowych -Joanna Janota, pok. 23

St. Specjalista d.s. kadr i spraw socjalnych - Gizela Czyrnia, pok. 21

Adres
Turawa, ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax. 77 42 12 073
e-mail:


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

mgr Małgorzata Czerwińska Kierownik  pok.12
SEKCJA FINANSOWO - KADROWA (SFK) pok. 14
Jolanta Chwalczyk Główny Księgowy
Justyna Twardawska Kadrowa
SEKCJA PRACY SOCJALNEJ , WSPARCIA RODZINY ,SENIORA I PROGRAMÓW CELOWYCH  (SPSWRSiPS)  : pok. 15

mgr Barbara Sołtyk  -   Obszar I

Sprawozdawczość / koordynacja wsparcia rodziny/ usług opiekuńczych; usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością/profilaktyka społeczna i przeciwdziałanie uzależnieniom

Koordynator Sekcji Pracy Socjalnej, Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych - Pracownik socjalny

mgr Barbara Kajdzik   - Obszar II

osoby bezrobotne , osoby niepełnosprawne w tym bezrobotne  , osoby w terapii, zdarzenia losowe ,wywiady zlecone

Pracownik socjalny

 Małgorzata Kasztelan  - Obszar III

usługi opiekuńcze , osoby bezdomne ,  domy pomocy społecznej , schroniska , pochówek

 Pracownik socjalny
Bożena Abrahamczyk- opracowanie i wydawanie decyzji administracyjnych / raportowanie do baz dziedzinowych, sprawozdawczość - Helios, Pracownik socjalny
Pracownicy środowiskowi :  
mgr Joanna Nałęcz-  wsparcie rodziny / koordynacja Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / sprawozdawczość / Przewodnicząca ZI Asystent rodziny
Gabriela Panicz Opiekunka środowiskowa
Katarzyna Brycka Opiekunka środowiskowa
Mirosława Olejnik Asystent osoby z niepełnosprawnością
Bożena Koc Opiekunka środowiskowa
SEKCJA ANALIZ , REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI (SARŚiS) pok. 14 i 13
mgr inż Teresa Musielak Koordynator  Sekcji Analiz , Realizacji Świadczeń i Sprawozdawczości
  Dobry start 300+
  Świadczenia rodzinne
   
Beata Wicher Fundusz alimentacyjny
  Dodatki mieszkaniowe
  Karta Dużej Rodziny
  Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Prace społecznie-użyteczne
   
Marta Zgórecka Świadczenia wychowawcze 500+
  Pomoc socjalna dla uczniów
Melania Luptak - Dodatek węglowy
- Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Sabina Kucharczyk - Dodatek węglowy
- Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Teresa Czech - Dodatek węglowy
- Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
PUNKT OBSŁUGI ORAZ PRZYJĘĆ I REJESTRACJI  WNIOSKÓW (POPiRW) pok. 12

Katarzyna Gryc

Obsługa kancelaryjna Ośrodka , obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej tradycyjnej oraz elektronicznej , nadzór nad archiwum Ośrodka , archiwizacja dokumentów, wydawanie zaświadczeń klientom wnioskującym o dotacje z Programu "Czyste Powietrze "  , PZP, obieg dokumentów, inne

 

Referent ds.obsługi administracyjnej i wydawania zaświadczeń

 

 

Podział na  obszary wsparcia 

Obszar wsparcia 

I

rodziny z dziećmi - usługi asystenta rodziny, seniorzy - usługi opiekuńcze, usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością , przeciwdziałanie przemocy

 Obaszar wsparcia

II

 osoby bezrobotne , osoby bezrobotne - niepełnosprane , osoby w terapii/wywiady zlecone
 Obaszar wsparcia III  usługi opiekuńcze , osoby bezdomne ,  domy pomocy społecznej , schroniska , pogrzeby

Adres
Turawa, ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109

tel. bezpośredni: 77 42 12 229

fax. 77 42 12 073
e-mail:

www.turawa.naszops.pl