Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Referaty i stanowiska

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

 • Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy mgr Stanisława Brzozowska, pok. 29
 • Waltruda Spyra - inspektor ds obsługi sekretariatu, pok. 30
 • Kazimiera Ptaszyńska - inspektor ds obsługi Rady Gminy, pok. 28
 • mgr Halina Buchert-Gwiazda - Radca Prawny - w Urzędzie tylko w poniedziałki i czwartki, pok. 27
 • mgr inż. Klaudia Skulska - podinspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16
 • Edeltrauda Konciała - inspektor ds ewidencji ludności i kancelarii tajnej, pok. 16
 • Roman Engiel - pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych, pok. 9,
 • mgr inż. Roman Wiench - informatyk, pok. 3 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • Kierownik Referatu - mgr inż. Piotr Dziedzic, pok. 34
 • Piotr Lis - inspektor ds. melioracji i bhp, pok. 34
 • mgr Anna Twardawska - podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, pok. 43
 • mgr Danuta Piwowarczyk - inspektor ds. ochrony środowiska, pok. 35
 • inż. Julia Zielińska - inspektor ds. gospodarki leśnej, pok. 35
 • mgr Dariusz Jantos - inspektor ds. obrotu nieruchomościami, pok. 35
 • mgr inż. Ryszard Kern - podinspektor ds. dzierżaw i ewidencji obiektów, podinspektor terenowy, pok. 35

 

Referat Budownictwa

 • Kierownik Referatu - mgr inż. architekt Bogusława Jędrychowicz, pok. 36
 • mgr inż. Aleksandra Kansy - Grzesik - inspektor ds. zamówień publicznych, pok. 36
 • Roman Konciała - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, pok. 36
 • mgr inż. Edmund Salamaga - podinspektor ds. budownictwa i infrastruktury, pok. 36

 

Referat Planowania, Finansów i Podatków

 • Skarbnik Gminy - Maria Zubeil, pok. 32
 • Kierownik Referatu - mgr Anna Mazurkiewicz-Biczuk, pok. 39
 • mgr Justyna Warzecha - podinspektor ds. obsługi finansowej, pok. 39
 • mgr Sabina Bonk - inspektor ds. obsługi finansowej, pok. 39
 • mgr Dorota Kluczny – podinspektor ds. windykacji, pok. 43
 • Bernadeta Grzesik - inspektor ds. podatków od środków transportowych oraz obsługi kasowej Gminy, pok. 38
 • mgr Leszek Bednarz - podinspektor ds. podatków i opłat, pok. 37
 • mgr Beata Baron - inspektor ds. podatków i opłat, pok. 37
 • Małgorzata Morawietz - młodszy księgowy, pok. 32


Referat Turystyki i Promocji Gminy

 • Kierownik Referatu: mgr Bartłomiej Kita, pok. 19
 • mgr Magdalena Sadowska - podinspektor ds. turystyki, wypoczynku i promocji, pok. 20
 • mgr Adam Bochenek - pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pok. 20


Urząd Stanu Cywilnego

 • Kierownik Urzędu - mgr Agnieszka Balewska-Urbańczyk, pok. 15

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.