Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Turawa w kadencji 2018-2023:

1. SOBCZYK Robert - Przewodniczący Rady Gminy Turawa
2. DUDA Iwona - Zastępca Przewodniczącego
3. FARYS Jerzy - Zastępca Przewodniczącego
4. BOCHAŃSKI Michał
5. CZECH Barbara
6. GOLLA Marek
7. JONCZYK Daniel
8. MOCZKO Sebastian
9. NETTER Krzysztof
10. ŚLIWA Benedykt
11. WARZECHA Leonard
12. WIECZOREK Krystyna
13. WIECZOREK Róża
14. BUCZEK ANETA
15. PIKOS ARTUR

 

Komisje Stałe:

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ :

1. Wieczorek Róża - przewodnicząca komisji
2. Warzecha Leonard - członek komisji
3. Jonczyk Daniel - członek komisji
4. Śliwa Benedykt - członek komisji
5.
Bochański Michał - członek komisji

SKŁAD KOMISJI ŁADU, PORZĄDKU I ROLNICTWA:

1. Warzecha Leonard - przewodniczący komisji
2. Moczko Sebastian - członek komisji
3. Netter Krzysztof - członek komisji
4. Golla Marek - członek komisji
5. 
Wieczorek Krystyna - członek komisji

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PARTNERSTWA:

1. Farys Jerzy - przewodniczący komisji
2. Czech Barbara - członek komisji
3. Duda Iwona - członek komisji
4. Buczek Aneta - członek komisji
5. Pikos Artur - członek komisji

SKŁAD KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1. Czech Barbara - przewodnicząca komisji
2. Wieczorek Krystyna - członek komisji
3. Wieczorek Róża - członek komisji

 

Portal Mieszkańca w systemie eSesja zawierający kompletne informacje o pracy Rady.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.