Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie z ustawa z dnia 15 maja 2024r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 poz. 854).

Z treści ustawy wynika, że z dniem 30 czerwca 2024 r. przestaną obowiązywać przepisy (art. 13), dotyczące świadczenia pieniężnego związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.

Z dniem 1 lipca br. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody.

Zmieniają się także zasady partycypacji w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. W związku z tym obywatele Ukrainy, którzy będą wymagali wsparcia będą mogli zgłaszać się do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Jednocześnie informujemy, że została uruchomiana infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy poszukują zakwaterowania pod nr tel.: 774524113 lub 883337631 czynna od poniedziałku do piątek w godzinach 7.30 - 15.30.

Przewiń do góry