Turawa, 25 czerwca 2024r.

 

                                 Informacja dotycząca uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

 

W dniu 20.06.2024 r. do Urzędu Gminy w Turawie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Dzień Mniejszości Niemieckiej w Gminie Turawa” – rodzaj zadania publicznego „Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, złożona przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ul. M. Konopnickiej 6, 45 - 004 Opole.

Zgodnie z art. 19a ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta podlega publikacji, a zgodnie z ust. 4 powołanej wyżej ustawy, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.turawa.pl, www.turawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać w terminie od 25 czerwca 2024 r. do 2 lipca 2024 r. na adres: Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 47-110 Turawa, tel. 77 421 20 12, e-mail: lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP).

PDFinformacja dot. uproszczonej oferty word.pdf (445,60KB)

PDFskan oferty mniejszość niemiecka.pdf (1,96MB)

 

Przewiń do góry