W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć osiągając lokalnie stan wody wysokiej, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego włącznie.

Komunikat jest ważny od 21-06-2024 12:16:00 do 22-06-2024 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Opublikował(a): Mateusz Kawecki
Data publikacji:
 21-06-2024 12:31

Przewiń do góry