ppgr.png

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pandemia COVID-19 pokazała, że w dzisiejszym świecie niezwykle ważne jest sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy. Załatwianie spraw w urzędach i nauka zostały przeniesione do sieci, w ramach trybu zdalnego. Niektóre z urzędów napotkały problemy w postaci np. braków sprzętowych czy niewystarczających kompetencji cyfrowych pracowników, a naukę zdalną utrudnił brak komputerów i problem z dostępem do Internetu, zwłaszcza wśród uczniów mieszkających na terenach popegeerowskich. W odpowiedzi na te problemy powstał projekt „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego: wesprzemy rozwój cyfrowy instytucji samorządowych, zwiększymy cyberbezpieczeństwo i zapewnimy sprzęt z dostępem do Internetu, niezbędny do nauki zdalnej.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Cyfrowa Gmina realizowana jest w partnerstwie z Politechniką Łódzką.

Wartość dofinansowania

Gmina Turawa  na realizację projektu otrzymała grant w wysokości 220 426,63 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Termin realizacji

do dnia  30 września 2023 r.

Opublikował(a): Mateusz Kawecki
Modyfikował(a): Mateusz Kawecki
Przewiń do góry