ppgr.png
 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – "Granty PPGR" jest realizowany na podstawie umowy powierzenia grantu nr 2570/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Wartość dofinansowania

Gmina Turawa  na realizację projektu otrzymała grant w wysokości 67 500,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji

do dnia  12 luty 2023 r.

 

Opublikował(a): Mateusz Kawecki
Modyfikował(a): Mateusz Kawecki
Przewiń do góry