Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Przekroczenie poziomu wystąpiło m.in. na stacji Olesno. Obszar przekroczeń - informacja w powiadomieniu.

Przyczyny: napływ mas powietrza znad Sahary zawierające pyły zawieszone.

PDFPowiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 02.04.2024.pdf (158,54KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.