Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat: Ost.hydro.wezbr stany ostrzeg/2 z dn. 02.04.2024

W wyniku spływu wody opadowej w Krzywej Górze na Budkowiczance może zostać przekroczony stan ostrzegawczy.

Komunikat jest ważny od 02-04-2024 10:35:00 do 03-04-2024 12:24:53


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.