Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat: Ost. hydro. wezbr. st. wody/1 z 01.04.2024 r.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, początkowo o charakterze burzowym, spodziewane są lokalne gwałtowne wzrosty stanów wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 01-04-2024 15:32:00 do 02-04-2024 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.