Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

24 kwietni w godzinach 9:00-11:00 w budynku Urzędu Gminy będą dyżurować specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy

TURAWA 002.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.