Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Rozpoczął się nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

Aby wziąć udział w wyborach, kandydat musi spełnić następujące kryteria:

 

 1. Zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego.
 2. Być w wieku od 15 do 22 lat.
 3. Dołączyć do zgłoszenia listę poparcia zawierającą co najmniej 20 podpisów osób wspierających kandydaturę*

*Alternatywą dla listy poparcia jest rekomendacja Młodzieżowej Rady Gminy/Powiatu lub samorządu szkoły/uczelni, organizacji działającej na rzecz młodzieży.

 1. Aktywnie działać na rzecz środowiska młodzieżowego.
 2. Wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Zgłoszenia do udziału w Sejmiku można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
 4. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie osoba, której dotyczy zgłoszenie.

 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na naszej stronie internetowej - Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego - Samorząd Województwa Opolskiego

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się tutaj - https://formularz.opolskie.pl/index.php/477165?lang=pl

 

PDFPrezentacja pdf wyborów – Grafika Młodzieżowy Sejmki WO.pdf (12,00MB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.