Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

"Inwentaryzacja budynku w CEEB- wypełnij samodzielnie"

Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcamy mieszkańców gminy Turawa, aby we własnym zakresie przeprowadzili DOBROWOLNĄ inwentaryzację swoich budynków mieszkalnych poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/pl logując się za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel lub profilu bankowego. Inwentaryzacja budynków na dzień dzisiejszy jest DOBROWOLNA.

Jednak podczas obowiązkowych przeglądów kominiarskich (raz na rok), aby kontrolerzy mogli wygenerować protokół przeglądu kominowego niezbędne jest podanie numeru formularza inwentaryzacji. W związku z tym inwentaryzację budynku można wykonać samodzielnie PRZED wizytą kominiarza i podczas wypełniania protokołu przeglądu kominowego podać numer formularza wcześniej wypełnionej inwentaryzacji, bądź też wykonać inwentaryzację podczas wizyty kominiarza (może zostać wtedy naliczona dodatkowa opłata do przeglądu kominowego).

W formularzu inwentaryzacji budynku na stronie należy podać następujące informacje:

- rok budowy

- średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych

- grubość ocieplenia stropodachu, dachu, ścian zewnętrznych, stropów

- rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej

- rok wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

- rodzaj wentylacji

- dane o powierzchni ogrzewanej budynku

- średnią temperaturę pomieszczeń

- rodzaj i klasę kotła

- rodzaj i roczne zużycie paliwa dla kotła

 

Po wypełnieniu danych w formularzu inwentaryzacji budynku w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, istnieje możliwość pobrania uproszczonego audytu energetycznego dla wprowadzonego obiektu.

W razie problemów podczas wypełniania formularza inwentaryzacyjnego można zadzwonić do UG Turawa ( 77/417 5 556) gdzie uzyska się pomoc w wprowadzeniu danych.

ulotka str 1.png

ulotka str 2.png

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.