OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie
od dnia 22.02.2024r. do dnia 14.03.2024 r. konsultacjach społecznych
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

- uchwały nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

Cel konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Turawa dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego.

Termin konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 22.02.2024r. i trwać będą do dnia 14.03.2024 r.

Forma konsultacji:

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Turawa uwag, przy wykorzystaniu formularza
zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia
22.02.2024 r. do dnia 14.03.2024 r. w Urzędzie Gminy Turawa (ul. Opolska 39c,
46-045 Turawa):

1) forma elektroniczna za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@turawa.pl;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa;
3)osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Turawa.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Urząd Gminy Turawa, Referat Organizacyjny, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa.

Wyniki konsultacji:

Zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Treść projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                                                          /-/ Wójt Gminy Turawa

                                                                                                                                                Dominik Pikos

 

DO POBRANIA

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określeniu sezonu kąpielowego.pdf (606,46KB)

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf (838,83KB)

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu turystycznego.pdf (316,53KB)

Opublikował(a): Aleksandra Gaweł
Przewiń do góry