Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Stawka za odpady komunalne 2024 - NIE ULEGA ZMIANIE!

Szanowni Mieszkańcy,

 

 

        Od 1 kwietnia 2024r. stawka opłaty za odpady komunalne
NIE ULEGA ZMIANIE!

 

  • 31,00 zł – miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
  • 2,00 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)

 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona, która wynosi 62,00 zł miesięcznie od osoby.

 

Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Opłatę należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

 

Informujemy, że podmiotem wyłonionym w ramach przetargu na „Odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym” na kolejny okres została firma:

REMONDIS OPOLE SP. Z O.O.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.