Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacje dotyczące podtopień

Szanowni Rolnicy,

W związku z wprowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi raportowaniem dotyczącym odnotwanych podtopień proszę o przekazywanie informacji w zakresie zalanych gospodarstw rolnych, powierzchni pól uprawnych, łąk pastwisk na terenie Gminy Turawa.

Prosimy o przekazywanie informacji dotyczących ww. podtopień z poszczególnych sołectw z terenu Gminy Turawa do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Turawa osobiście lub telefonicznie pod numerem tel: 77-417-55-53.

Przesyłane dane są niezbędne do podjęcia działań przez kierownictwo resortu rolnictwa w zakresie uruchomienia procesu odszkodowań w przyszłości.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.