Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dzień bez Opakowań Foliowych

W latach 60-tych minionego stulecia opakowania foliowe zrewolucjonizowały sposób pakowania, a współcześnie ten „wynalazek” przynosi ogromne szkody zarówno nam, jak i środowisku naturalnemu. Rozkład torebek foliowych trwa od kilkudziesięciu do kilkuset lat. Ich wyprodukowanie zużywa ropę naftową, a do przetworzenia trafia tylko niewielki ich procent. Unijne przepisy uchwalone w 2019 r. mają systematycznie ograniczać produkcję plastikowych opakowań. Unia Europejska specjalnym rozporządzeniem o redukcji opakowań plastikowych już obecnie zakazała stosowania jednorazowych opakowań. Także w Polsce systematycznie są wycofywane opakowania z plastiku.

Jest jednak wiele sposobów na ograniczenie liczby wykorzystywanych opakowań z tworzyw sztucznych. Dodatkowo możemy twórczo wykorzystać opakowania, które użytkowaliśmy.

zastąpienie plastiku.png

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.