Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Terenu Usług Publicznych i Komercyjnych wsi Zawada

PDFOBWIESZCZENIE BU.6722.1.2024.KW.pdf (202,74KB)

DOCWZÓR WNIOSKU DO ZMIANY PLANU.doc (33,00KB)

PDFUchwała nr LIV.410.2023.pdf (402,95KB)

GMLplik GML.gml (6,03KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.