Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Uwaga! SMOG Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

powiadomienie o jakości powietrza 10.01.2024.png

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o prognozowanym wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego w dniu 10.01.2024 r. na terenie województwa opolskiego w powiatach: miasto Opole, krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim i nyskim oraz poziomu informowania w powiatach: brzeskim, głubczyckim i oleskim.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla py u zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10.01.2024 r.pdf (194,37KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.