Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Plan dodatkowego polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego numer 44 "Szumirad" 11.01.2024 r.

Działając w imieniu Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego numer 13 "Bażant" Opole w oparciu o art. 42ab.1 Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. pragnę poinformować o przeprowadzeniu dodatkowego polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego numer 44 "Szumirad":


Termin polowania zbiorowego - 11.01.2024 r.


Godzina rozpoczęcia 7:30


Godzina zakończenia 16:30


Miejsce objęte polowaniem - Lasy znajdujące się w rejonie wsi Ligota Turawska, Zakrzów Turawski, Radawie, Szumirad, Trzebiszyn, Bierdzany, Kosice, Kamieniec.

Z poważaniem

Kalinowski Artur
Sekretarz WKŁ 13 "Bażant" Opole

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.