Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie o konsultacjach "Rocznego programu współpracy na rok 2024".

Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na obszarze Gminy Turawa

do wzięcia udziału w konsultacjach 

w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

PDFProjekt Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.pdf (334,39KB)

PDFOgłoszenie o konsultacjach.pdf (140,35KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.