Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

POŻYCZKA Z WFOŚiGW w OPOLU NA REALIZACJĘ ZADANIA „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIERDZANACH”

WFOŚiGW Opole.png

POŻYCZKA Z WFOŚiGW w OPOLU NA REALIZACJĘ ZADANIA „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIERDZANACH”

           

W dniu 15 września 2023 r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie
Nr 4/2023/G-59/OA-OE3/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola
w Bierdzanach”.

Umowa o Dofinansowanie Nr 4/2023/G-59/OA-OE3/P dotyczy udzielonej pożyczki inwestycyjnej do kwoty 200 000,00 zł.

Koszt zadania: 905 348,75 zł, w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 381 157,24 zł.
Kwota udzielonej pożyczki inwestycyjnej WFOŚiGW w Opolu – 200 000,00 zł.

W wyniku realizacji ww. zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery takich jak: pył, SO2, CO2, CO, NOx, zmniejszenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
o 588,25 GJ/r, a także produkcja energii z OZE w ilości 5,508 MWh/r.
Opisana wyżej inwestycja pozwoli również na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku gminnego, w tym wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanych paliw.

 

Więcej informacji: https://www.wfosigw.opole.pl/

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.