Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

DOTACJA Z WFOŚiGW w OPOLU NA REALIZACJĘ ZADANIA „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TURAWIE PRZY UL. OPOLSKIEJ 39C”

WFOŚiGW Opole.png

DOTACJA Z WFOŚiGW w OPOLU NA REALIZACJĘ ZADANIA „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TURAWIE PRZY UL. OPOLSKIEJ 39C”

W dniu 15 września 2023 r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie
Nr 430/2023/G-59/OA-EO2/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul Opolskiej 39c”.

Umowy o Dofinansowanie Nr 430/2023/G-59/OA-EO2/D dotyczy udzielonej dotacji do kwoty 104 800,00 zł.

Koszt zadania: 5 652 734,81 zł, w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 1 808 864,07 zł.

Kwota udzielonej dotacji z WFOŚiGW w Opolu – 104 800,00 zł.

W wyniku realizacji ww. zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery takich jak: pył, SO2, CO2, CO, NOx, zmniejszenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
o 579,12 GJ/r, a także produkcja energii z OZE w ilości 61,11 MWh/r.
Opisana wyżej inwestycja pozwoli również na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku gminnego, w tym wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanych paliw.

 

Więcej informacji: https://www.wfosigw.opole.pl/

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.