WFOŚiGW Opole.png

POŻYCZKA Z WFOŚiGW w OPOLU NA REALIZACJĘ ZADANIA „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TURAWIE PRZY UL. OPOLSKIEJ 39C”

 

W dniu 15 września 2023 r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie
Nr 3/2023/G-59/OA-OE2/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul Opolskiej 39c”.

Umowa o Dofinansowanie Nr 3/2023/G-59/OA-OE2/P dotyczy udzielonej pożyczki inwestycyjnej do kwoty 1 000 000,00 zł.

Koszt zadania: 5 652 734,81 zł, w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 1 808 864,07 zł.
Kwota udzielonej pożyczki inwestycyjnej WFOŚiGW w Opolu – 1 000 000,00 zł.

W wyniku realizacji ww. zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery takich jak: pył, SO2, CO2, CO, NOx, zmniejszenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
o 579,12 GJ/r, a także produkcja energii z OZE w ilości 61,11 MWh/r.
Opisana wyżej inwestycja pozwoli również na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku gminnego, w tym wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanych paliw.

 

 

Więcej informacji: https://www.wfosigw.opole.pl/

 

 

 

 

Przewiń do góry