Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wybory do Izby Rolniczej w Opolu

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu informuje, iż na podstawie zapisów art. 25 ust. I i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.2022r., poz. 183) uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) nr 2/2023 z 22.02.2023 r. zarządzono wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Termin wyborów wyznaczono na dzień 24 września 2023 r. Uchwała ta wskazuje terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, które są opisane w załączniku do ww. uchwały. W tym samym dniu KRIR podjęła Uchwałę nr 1/2023 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Plakat wyborczy.jpeg

Do pobrania:
PDFUchwała dot. trybu przeprowadzania wyborów.pdf (1,15MB)
PDFUchwała dot. terminarza wyborczego.pdf (438,95KB)
PDFObwieszczenie OKW 60 Turawa.pdf (414,33KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.