Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

ZBIÓRKA FOLII ROLINICZYCH W GMINIE TURAWA

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Turawa informuje, iż 20 lipca 2023 r. na terenie Gminy Turawa została zorganizowana zbiórka folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” -  realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na przedmiotowe zadanie w/w Fundusz przyznał Gminie Turawa dofinansowanie
w kwocie: 14 148 zł/brutto, które stanowi 100% kosztów usunięcia opisanych wyżej odpadów.

Z przedsięwzięcia zorganizowanego przez Gminę Turawa skorzystało 25-ciu rolników, którzy na podstawie wcześniej złożonych wniosków mogli bezpłatnie przekazać uprawnionemu podmiotowi następujące frakcje odpadów ze swoich gospodarstw rolnych:

  • siatka do owijania balotów,
  • folie rolnicze (z pryzm kiszonkowych i sianokiszonkach),
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Odpady były odbierane przez P.H.U. „ SO – MASZ” s. c. Janusz i Krzysztof Socha,

ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask w wyznaczonych miejscach: Kotórz Mały,
przy ul. Boiskowej 1 (na placu przy boisku sportowym) oraz Kadłub Turawski przy
ul. Opolskiej 11 (plac za budynkiem OSP).

Z całej gminy zebrano 21 900 kg odpadów.

Galeria:

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.