Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO WNIOSKÓW, UMÓW, WYPŁAT ORAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Dane_statystyczne_w_podziale_na_gminy_30.06.2023_page-00011.jpeg

Dane_statystyczne_w_podziale_na_gminy_30.06.2023_page-00021.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.