Drogie dzieci!

Wakacje to czas wypoczynku i zabawy, a także intensywnych prac rolniczych. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie! Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Większość z tych zdarzeń ma miejsce w gospodarstwach rolnych. Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina Wam o jednym z podstawowych obowiązków, którym jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w gospodarstwie jak również  w czasie zabawy. Zróbmy wszystko, by czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci.

Gospodarstwo Waszych rodziców i domowe podwórko to Wasz świat, w którym żyjecie, bawicie się i dorastacie. Czujecie się w nim bezpiecznie. Latem, kiedy dni są długie, szczególnie chętnie przebywacie na dworze, wszystko Was interesuje i jesteście chętne do pomocy. Niezależnie od tego, czy przebywacie w gospodarstwie, czy poza nim starajcie się przewidywać sytuację i unikać kłopotów. Pamiętajcie, że urządzenia i maszyny rolnicze, a także proste narzędzia użyte niewłaściwie lub nieostrożnie mogą spowodować groźne w skutkach wypadki. Dużym zagrożeniem dla zdrowia są też środki  ochrony roślin i inne chemikalia. Sterty, stogi, drabiny nigdy nie powinny służyć do zabawy – można z nich spaść i zrobić sobie krzywdę. Oswojone  zwierzęta hodowane w gospodarstwach Waszych rodziców również bywają nieprzewidywalne.

Aby nie zapomnieć o takich codziennych, czasem niedostrzeganych przez Was zagrożeniach, apelujemy:

- zawsze informujcie rodziców lub opiekunów, gdzie i jak zamierzacie się bawić,
- bawcie się wyłącznie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych,
- nie zbliżajcie się do zbiorników na gnojowicę, szambo, zbiorników wodnych, rowów i innych zagłębień na terenie gospodarstwa,
- nie obsługujcie maszyn rolniczych i nie kierujcie ciągnikiem,
- trzymajcie się z dala od rozrzutników, sieczkarni, śrutowników, gniotników, mieszalników
i rozdrabniaczy,
- nie wspinajcie się na stogi siana, drabiny, rusztowania, składowane drewno,
- nigdy nie dotykajcie środków ochrony roślin, paliw, nawozów, smarów i nie zbliżajcie się do nich z ogniem,
- zachowajcie bezpieczną odległość od zwierząt gospodarskich
- nie zbliżajcie się do dzikich zwierząt,
- trzymajcie się z dala od pilarki i piły,
- jeśli jesteście świadkami wypadku zabezpieczcie miejsce zdarzenia i wezwijcie pomoc.

Wszystkim Dzieciom życzymy zdrowych i udanych wakacji!

 

Opracowanie:

Materiały informacyjne KRUS
Anna Wołkowiecka – Starszy Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

 

Przewiń do góry