Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

STYPENDIUM WÓJTA GMINY TURAWA DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wójta Gminy Turawa informuje, że po zakończeniu roku szkolnego do 10 lipca można składać wnioski o stypendium dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, będących mieszkańcami Gminy Turawa. Formularz wniosku i regulamin przyznawania stypendium do pobrania.

Kogo dotyczy

Uczniowie szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Turawa, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów

Kryteria  

 1. uzyskanie najwyższego w gminie wyniku na egzaminie klas VIII;
 1. uzyskanie w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen – co najmniej:

klasy IV-VI - 5,50

klasy VII-VIII - 5,30;

 1. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty

olimpiad/konkursów przedmiotowych z przedmiotu wynikającego z podstawy programowej,

zwycięzcy zawodów/olimpiad sportowych

lub laureata konkursów artystycznych na szczeblu:

 1. powiatowym – I miejsce,
 2. wojewódzkim – I-III miejsce,
 3. ogólnopolskim – I – X miejsce,
 4. międzynarodowym.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Miejsce

składania dokumentów

Sekretariat

Urzędu Gminy Turawa

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek – piątek 7:00-15:00

Termin

składania dokumentów

do 10 lipca

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIII/58/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa

Do pobrania:

Uchwała stypendium.pdf (92,44KB)

stypendium-wojta-formularz.doc (29,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.