Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej. Dzień ten ma uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. Nasze codzienne decyzje, wybory i zachowania tworzą świat w jakim żyjemy.

SRODOWISKA_page-0001.jpeg

Opublikował(a): Aleksandra Gaweł
Data publikacji:
 05-06-2023 14:35

Modyfikował(a): Aleksandra Gaweł
Data modyfikacji:
 05-06-2023 14:36
Przewiń do góry