Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Debata nad Raportem o stanie Gminy Turawa za rok 2022

Przewodniczący

Rady Gminy Turawa

informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Turawa do debaty nad

Raportem o stanie gminy Turawa za 2022 rok

w terminie do 23 czerwca 2023 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie.

Raport o stanie gminy Turawa zostanie omówiony na Sesji Rady Gminy Turawa w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Mieszkańcy w liczbie maksymalnie 15 osób, którzy chcieliby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos), składają do przewodniczącej rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Debata nad raportem odbędzie się podczas

Sesji Rady Gminy Turawa w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Dokumenty do pobrania:

PDFRAPORT O STANIE GMINY TURAWA ZA 2022 ROK.pdf (7,78MB)

DOCXzgloszenie Raport o stanie gminy 2022.docx (19,84KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.