Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Sprzedaż końcowa węgla po preferencyjnej cenie!

Co zrobić, aby zakupić węgiel od gminy po cenie preferencyjnej- sprzedaż końcowa?

 • Należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Turawie
 • Wniosek dostępny jest w wersji elektronicznej: wersja pdf lub papierowo do pobrania w budynku urzędu lub poniżej
 • Wniosek możesz także przesłać:
 • elektronicznie poprzez skrzynkę EPUAP (prosimy pamiętać o podpisaniu załącznika
  z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym),
 • papierowo na adres:

Urząd Gminy w Turawie
ul. Opolska 39C
46-045 Turawa

 • Po weryfikacji wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie bądź mailowo o konieczności zapłaty za węgiel na numer konta bankowego urzędu .

Kto jest uprawniony do zakupu węgla?

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej będą uprawnione osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które:

 • figurują w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie złożonej deklaracji;
 • spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego lub go otrzymały.

4.png

Ważne: wpłaty można dokonać dopiero po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wnioskuprzez Urząd Gminy (telefonicznie lub mailowo).

Węgiel na bieżąco będzie dystrybuowany do mieszkańców przez lokalne składy opału.

Po dokonaniu wpłaty, w sprawie dostawy będzie kontaktować się z Państwem właściwy skład opału.

Inne usługi, np. workowanie – są dodatkowo płatne (należy uzgodnić ze składem opału).

Cena za tonę węgla wynosić będzie 1580 zł brutto.

Ile węgla można zakupić?

Węgiel w sprzedaży końcowej po ocenie preferencyjnej nie podlega limitom. Można zakupić dowolną ilość opału.

Jakiego rodzaju węgiel będzie dostępny?

Zgodnie z zapewnieniami podmiotu wprowadzającego węgiel na rynek, w sprzedaży będzie
dostępny węgiel kamienny (frakcja pow. 25 mm oraz frakcja 8-25 mm).

Węglowy i Beżowy Urodziny Wydarzenie Plakat2.png

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.