Grafika-PWO-768x768.png

 

Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 9433/2023 z 4 maja 2023 r. ogłosił Konkurs “Piękna wieś Opolska – siła w ludziach!”

Zapraszamy do udziału w dwóch kategoriach:

I Najpiękniejsza wieś – Debiut

Udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim, która jeszcze nie uczestniczyła w Konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zaangażowanie i kreatywność mieszkańców wsi w proces rozwoju sołectwa.

 II Najlepszy projekt

Udział mogą wziąć przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji nastąpiło w latach 2021-2023. Zgłoszony projekt musi mieć charakter społeczno-edukacyjny („miękki”) i zostać wykonany na terenie sołectwa.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału sołectwa/projektu w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia dokonuje Wójt Gminy Turawa wysyłając skan kompletu dokumentów w wersji elektronicznej drogą mailową na adres 

Z terenu gminy można zgłosić:

  • dwie wsie w kategorii Najpiękniejsza wieś – Debiut”,
  • jeden projekt w kategorii „Najlepszy projekt”.

Nagrody

Najpiękniejsza wieś – Debiut

I miejsce – 13 tys. zł
II miejsce – 11  tys. zł
III miejsce -  9 tys. zł

Najlepszy projekt

I miejsce – 10 tys. zł
II miejsce – 8  tys. zł
III miejsce- 7 tys. zł

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel.  77 44 82 123, 107, 108 lub pisząc na adres mailowy 

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2023

Zał. Nr 1 Zgłoszenie Do Konkursu Piękna Wieś Opolska

Zał. Nr 2 Formularz RODO

Zał. Nr 3 Oświadczenie

Przewiń do góry