Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat Sanepidu o wodzie zdatnej do spożycia SUW Kadłub Turawski 25.05.2023r.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że badania próbek wody z dnia 22.05.2023r. pochodzącej z wodociągu publicznego Kadłub Turawski zaopatrującego miejscowości: Kadłub Turawski, Bierdzany, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligota Turawska, Turawa- Jezioro Duże str. Północna nie wykazały obecności bakterii grupy coli.

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 25.05.2023r. woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017r. poz 2294) i nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 25.05.2023r.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.