Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Otwarcie wystawy "Ze starej drukarni. XVI i XVII- wieczne polonica ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"

23 maja odbył się wernisaż wystawy Ze starej drukarni. Na wystawie prezentowane są najbardziej reprezentatywne księgi wydrukowane głównie w oficynach polskich, a także kilka wytłoczonych poza granicami Rzeczypospolitej. Różna jest tematyka eksponowanych ksiąg - od kronik ukazujących dzieje ziem polskich i zbiorów obowiązujących praw, przez dzieła o charakterze religijnym, aż po teksty dotyczące wielu innych dziedzin życia.

Wystawa będzie dostępna do 23 czerwca.

Galeria WuBePe ul. Piastowska 20
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.