Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Noc Muzeów

LGD "Kraina Dinozaurów" po raz kolejny włącza się do corocznej Akcji ,,Noc Muzeów’’
i zachęca do nocnego zwiedzania muzeów, izb regionalnych i obiektów sakralnych z naszego terenu.

Wydarzenie integracyjno- aktywizacyjne zapisane w Planie Komunikacyjnym na rok 2023 realizowane 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Dinozaurów”.

Adresaci działania komunikacyjnego mieszkańcy obszaru LGD, w tym osoby z grup defaworyzowanych.

Cel komunikacyjny: Aktywizacja, animacja i integracja mieszkańców LGD. Zachęcamy do udziału!

Plakat - NOC MUZEUM.png

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.