Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana przez Remondis Opole na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich odbędzie się 27 Maja 2023r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 27 maja 2023r.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.