Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

WAŻNA INFORMACJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU w sprawie ustanowienia Planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Zbiornik Turawa PLB160004

 

Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się i zgłoszenie chęci uczestnictwa w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) - skupiającej osoby i instytucje, które swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wspomogą proces przygotowania Planu zadań ochronnych dla Zbiornika Turawa.  

Z założeniami do projektu planu zadań ochronnych można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Opolu https://www.gov.pl/web/rdos-opole/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-nr-wpn632042023ak-wpn632052023ak-wpn632062023ak

Szczegóły:
RDOŚ w Opolu ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
tel. 77 45-26-230, e-mail:

 PDFZaproszenie do udziału w ZLW.pdf (184,75KB) 
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.